Associations between oral health, adverse childhood experiences (ACE) and dental anxiety among adolescents, The Young-HUNT4 Survey. 

Fagområde

Atferdsfag

Vitenskapelig tittel

Associations between oral health, adverse childhood experiences (ACE) and dental anxiety among adolescents, The Young-HUNT4 Survey. 

Institusjon

TkMN

Prosjektleder

Hedda Høvik

Prosjektbeskrivelse

Med hensyn til oral helse er det vist en klar sammenheng mellom uheldige barndomsopplevelser (ACE) og dårligere tannhelse hos barn (foreldrerapportert tannhelse). Det er også vist en signifikant assosiasjon mellom selvrapportert tannhelse og definerte livshendelser (vold, seksuelle overgrep og mobbing) hos tenåringer. Det overordnede målet i dette prosjektet er å beskrive relasjonen mellom oral helse, uheldige barndomsopplevelser (ACE) og tannbehandlingsangst hos ungdom i Midt-Norge basert på innsamlede data i Ung HUNT4 og uttrekk fra tannhelsejournal i Den offentlige tannhelsetjenesten. Materialet i Ung HUNT er spesielt da det favner store deler av ungdomsgruppen (75% i Ung HUNT4) i et større geografisk område.

Studiedesign

Deskriptiv tverrsnittstudie

Samarbeidspartnere

TkMidt, UiO, HUNT, NTNU

MeSH tags

Odontologi, odontofobi, ACE, epidemiologi