Exploring the context, mechanisms and outputs of a dental service for patients suffering from torture, abuse and/or dental phobia: a realist evaluation

Fagområde

Atferdsfag

Vitenskapelig tittel

Exploring the context, mechanisms and outputs of a dental service for patients suffering from torture, abuse and/or dental phobia: a realist evaluation

Institusjon

Tk-Rog

Prosjektleder

Emilie Bryne

Prosjektbeskrivelse

Sammensetningen av pasientgruppen er unik for TOO tilbudet og det foreligger et kunnskapshull om tilbudet som gis, in-vivo eksponerings terapi med elementer av kognitiv adferdsterapi, har ønsket effekt. Med rammeverket Realist Evaluation vil dette prosjektet søke å forstå virksomme faktorer i TOO-tilbudet, for hvem TOO-tilbudet fungerer for, hvordan og hvorfor.

Studiedesign

Ikke oppgitt

Samarbeidspartnere

UiS

MeSH tags

Psykologi, odontologi, sosialfag