Vitenskapelig publisering

Publikasjoner

Innen oral helse ble det publisert totalt 269 publikasjoner i 2017, 268 i 2018, 311 i 2019 og 343 i 2020. Universitetssektoren produserte flere publikasjoner enn tannhelsetjenestens kompetansesentre, men har også et betydelig høyere antall ansatte. Antall publikasjoner viser en stigende trend for alle involverte institusjoner i denne perioden som det vil være interessant å følge videre over tid i perioden strategien skal virke.

Kurver som viser antall publikasjoner fordelt mellom universitetssektoren, tannhelsetjenestens kompetansesentre og instituttsektoren. Den gule kurven viser totalt antall publikasjoner innen oral helse i perioden

Publikasjonspoeng

Antall publikasjonspoeng er hentet fra NSD (Database for statistikk om høgre utdanning) og Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning). De viser en liknende trend med økende antall publikasjonspoeng i perioden og en betydelig høyere andel av poengene hos universitetene. Denne forskjellen er knyttet til et høyere antall ansatte.

Kurver som viser antall publikasjonspoeng fordelt mellom universitetssektoren, tannhelsetjenestens kompetansesentre og instituttsektoren. Den gule kurven viser totalt antall publikasjoner innen oral helse i perioden.

Internasjonalt samarbeid

Kurver som viser antall publikasjoner med internasjonalt samarbeid, fordelt mellom universitetssektoren, tannhelsetjenestens kompetansesentre og instituttsektoren. Den gule kurven viser totalt antall publikasjoner innen oral helse i perioden.
Kurver som viser antall publikasjonspoeng på publikasjoner med internasjonalt samarbeid, fordelt mellom universitetssektoren, tannhelsetjenestens kompetansesentre og instituttsektoren. Den gule kurven viser publikasjonspoeng for det totale antall publikasjoner innen oral helse i perioden.